Optimale en complete zorg voor patiënten is wat wij willen. We werken daarom nauw samen met:

Fytac

Fytac is een paramedische eerstelijnspraktijk voor onder andere fysiotherapie, manueel therapie, sportfysiotherapie, bedrijfsfysiotherapie, psychosomatische oefentherapie, ergotherapie, psychomotorische therapie, manuele lymfedrainage, oedeemtherapie, echografie en shockwave.

Naast Kampen heeft Fytac ook locaties in Belt- Schutsloot, Genemuiden, Meppel, Hasselt en op Urk. Het is een Pluspraktijk van Zilverenkruis en een TopZorgpraktijk van Menzis.

De samenwerking heeft veel kwaliteit verhogende voordelen waaronder:

  • Verschillende specialismen op het gebied van bewegen onder één dak
  • Korte lijnen waardoor deze specialismen snel in te zetten zijn.
  • Behandeltrajecten kunnen sneller worden doorlopen. Dit geeft meer tevredenheid bij de patiënt en vaak een beter behandelresultaat.
  • Korte onderlinge samenwerkingslijnen. Deze zijn efficiënt en doelmatig bij patiëntoverleg en zorgafstemming.
  • Het gebruik kunnen maken van de faciliteiten van sportcentrum Argendos bij kracht en conditiebevorderende behandeldoelen.
  • Goede bereikbaarheid

Kijk voor meer informatie op: www.fytac.nl

Buurtzorg

De thuiszorgorganisatie Buurtzorg staat voor zorgverlening waarbij wordt gestreefd naar een betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. De zorgverlening wordt uitgevoerd door wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden in kleine autonome ‘Buurtzorgteams’.
Het Buurtzorgteam Kampen Noord is gestart met Buurtzorg+. Buurtzorg+ is een project waarin een Buurtzorgteam nauw samenwerkt met een fysio/oefentherapeut en een ergotherapeut. De praktijk Oefentherapie Kampen en Fytac werken als Buurtzorgtherapeuten binnen het team mee aan de zorg voor de cliënten van Buurtzorg.

De voordelen van deze samenwerking zijn onder andere:

  • Korte lijnen en goede bereikbaarheid over en weer waardoor er sprake is van een goede zorgafstemming voor de patiënt.
  • Meer bekendheid van elkaars mogelijkheden, welke ook ter ondersteuning van de mantelzorger en/of verpleegkundige/ verzorgende kan worden ingezet.
  • De zorg rond de patiënt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er is een gemeenschappelijk doel. Adviezen worden door meerdere disciplines uitgedragen waardoor de patiënt eerder geneigd is ze op te volgen. Soms is daardoor minder (zware) zorg nodig.
  • Verbeteren van de zelfredzaamheid van de patiënt en de belastbaarheid van de mantelzorger, wat een positieve invloed heeft op de kwaliteit van leven.

Zie ook www.buurtzorgnederland.com