Besparing op verzuimkosten door een goede aanpak van potentiële klachten bij de bron.

 

Bedrijfsoefentherapie vindt altijd plaats in de werkomgeving.
Er wordt een analyse gemaakt van de handelingen die werknemers verrichten en de wijze waarop zij deze uitvoeren.
Op grond daarvan krijgen werknemers in groepsverband of individueel een op maat gesneden begeleiding.
Door de training en/of voorlichting op de werkplek worden werknemers bewust van hun werkhouding en bewegingen.
Samen met hen wordt er gezocht naar het juiste evenwicht tussen lichamelijke belasting en belastbaarheid.
Een goede werkhouding kan klachten voorkomen en bestaande klachten verminderen of zelfs doen verdwijnen.

Bedrijfsoefentherapie Kampen helpt hierbij met een op maat gesneden training en begeleiding.