Huisartsen, specialisten en andere zorgverleners

We werken graag samen met huisartsen, specialisten en andere zorgverleners. Huisartsen zien de meeste patiënten als eerste. Dankzij hun diagnose en eventueel behandelen knappen veel patiënten meestal snel weer op.

Als er aanvullend behandelen en/of onderzoek op het gebied van houding en beweging nodig is kunnen patiënten naar de oefentherapeut worden doorverwezen. Veel patiënten, zowel kinderen als volwassenen, waarderen het dat ze bij ons serieus worden genomen met hun vraag. Net zoals de aandacht voor de totale mens, op medisch, sociaal en psychisch gebied.

Voor collegiaal overleg kunt u ons bereiken via 038-3325842 of via email: info@oefentherapiekampen.nl. Of laat ons weten wanneer en op welk telefoonnummer wij u kunnen bereiken.

In de behandeling heeft u een actieve rol en begeleid ik u bij het veranderen van uw manier van bewegen. Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat u de oefeningen en adviezen voor houding en beweging in uw dagelijks leven toepast.

Mocht u niet naar de praktijk kunnen komen dan is het ook mogelijk om u thuis te behandelen.

De samenwerking met fysiotherapie Fytac betekent dat er extra mogelijkheden zijn om uw hulpvraag te beantwoorden.

Verwijsindicatie:

Alle klachten waarbij er (mogelijk) een relatie is met houding en manier van bewegen. Bekijk hier verschillende indicaties.

Algemeen

Oefentherapie Cesar/Mensendieck is een paramedische behandelmethode. Het is het coachen naar gezond en bewust bewegen. Samen met de patiënt wordt gezocht naar de oorzaak van de klachten in relatie met houding en manier van bewegen. De patiënt krijgt na de behandeling oefeningen en houding en bewegingsadviezen mee. Deze kan hij thuis, op het werk of tijdens het sporten toepassen. De patiënt wordt bewust van zijn manier van bewegen en krijgt inzicht in de relatie van de klachten ten opzichte van zijn bewegen. Door het veranderen van zijn houding- en beweeggedrag leert hij om te gaan met de klacht, deze geheel of gedeeltelijk te verminderen en/of te voorkomen.

Verwijzing en verslaggeving

Wanneer u een patiënt een behandeling Oefentherapie adviseert is een verwijzing niet noodzakelijk, wel wenselijk. Sinds de invoering van de Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO) kan men zonder verwijzing een afspraak maken. Voorafgaande aan het oefentherapeutisch onderzoek screenen wij eerst de patiënt op zogenaamde ‘rode vlaggen’. Deze screening wordt niet gedaan wanneer een patiënt door een arts of specialist is verwezen.

Een verwijzing door een arts of specialist is altijd noodzakelijk bij een aan huis behandeling en bij een behandeling van een klacht of chronische aandoening voortkomende op de lijst zoals is vastgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid (de zogenaamde lijst van Borst).

Na behandeling vindt er altijd een schriftelijke terugkoppeling plaats. Tenzij de patiënt hiertegen bezwaar heeft.

Vergoeding

Oefentherapie wordt vergoedt vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. Behandeling van een chronische aandoening vanuit de basisverzekering. Kinderen tot 18 jaar eveneens vanuit de basisverzekering.