Chronische Pijn en Netwerk Chronische Pijn

Pijn is nuttig. Pijn waarschuwt dat er in het lichaam iets niet in orde is. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie.

Wanneer pijn langere tijd aanhoudt, terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is, spreken we van chronische pijn. Deze pijn heeft geen waarschuwingsfunctie meer. Het gaat als het ware een eigen leven leiden met vaak negatieve gevolgen voor het dagelijks leven.

Een behandeling wordt gestart met het in kaart brengen van de oorzaken van de pijn, de ervaring van de pijnklachten en hoe de patiënt hiermee omgaat. Vervolgens worden individuele en haalbare doelen opgesteld. Tijdens de oefentherapie leert de patiënt vaardigheden om deze opgestelde doelen te bereiken. Zodat de patiënt – en niet de pijn – uiteindelijk zijn leven bepaalt.

De praktijk is aangesloten bij het landelijk Netwerk Chronische Pijn. Een netwerk van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck die allen volgens hetzelfde behandelprotocol werken. Het protocol is gebaseerd op de meest recente inzichten die door middel van wetenschappelijk onderzoek bekend zijn.

De deskundigheid wordt actueel gehouden door middel van het jaarlijks bijwonen van het congres van het landelijke Netwerk Chronisch Pijn en regionale netwerkavonden.

Kijk voor meer informatie op Netwerk Chronische Pijn

Sinds 2017 is de praktijk aangesloten bij Pain Community, Hogeschool van Utrecht.

Ziekte van Parkinson en ParkinsonNet

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening. Er kunnen problemen ontstaan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Gewone handelingen zoals knopen dicht doen, een jas aantrekken of het omdraaien in bed gaan vaak moeizaam. Bij het opstaan uit een stoel, draaibewegingen of het ontwijken van obstakels kunnen er evenwicht en start- en stopproblemen ontstaan. Na het in kaart brengen van de hulpvraag en het lichamelijk onderzoek worden individuele en haalbare doelen opgesteld.

Ook in de vroege fase van de ziekte is Oefentherapie al effectief. In de vroege fase (H&Y 1-2,5) ervaart de patiënt weinig beperkingen. Het doel van de oefentherapeutische behandeling is in deze en vaak ook in de volgende fasen gericht op preventie. Preventie van inactiviteit en preventie van angst om te bewegen of te vallen. Daarnaast is de behandeling gericht op het onderhouden en/of verbeteren van de conditie.

De praktijk is aangesloten bij het ParkinsonNet: een multidisciplinair netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van Parkinsonpatiënten. Vanuit hun eigen deskundigheid bundelen zij hun kennis en laten ze deze aansluiten bij de hulpvraag van de patiënt. Er wordt behandeld volgens de Europese multidisciplinaire richtlijn Parkinson. Door het volgen van zowel mono- als multidisciplinair overleg en een jaarlijks congres wordt de deskundigheid actueel gehouden. Van het monodisciplinaire netwerk oefentherapie/fysiotherapie regio Zwolle heb ik het voorzitterschap op me genomen.

Kijk voor meer informatie op www.parkinsonnet.nl

Verwijsindicatie

Vanaf de vroege fase van de ziekte, direct na diagnostisering, of in latere fasen met als doel:

  • educatie
  • behoud van dagelijkse activiteiten
  • preventie van inactiviteit
  • preventie van angst om te bewegen of te vallen
  • onderhouden en/of verbeteren van de conditie