Chronische ziekten

In 2014 heb ik de masteropleiding Chronische Ziekten aan de Hogeschool Leiden afgerond met de uitstroomrichting neurologie en geriatrie. Daarmee ben ik gespecialiseerd in het behandelen van (kwetsbare) ouderen die vaak meerdere (chronische) aandoeningen of ziekten hebben.

De afstudeerthesis heeft als titel: ‘Pijneducatie; wat werkt, wat werkt niet. Een kwalitatief onderzoek naar waar pijneducatie gegeven door een Oefentherapeut Cesar aan moet voldoen om aan te sluiten bij een patiënt met chronische pijnklachten en beperkte gezondheidsvaardigheden’.

Chronische ziekten hebben een grote impact op de patiënt, diens partner, kinderen en andere betrokkenen. Een gespecialiseerde Oefentherapeut kan de patiënt om leren gaan met beperkingen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Tijdens de behandelingen wordt geprobeerd de beperkingen te verminderen, waardoor patiënten langer zelfredzaam kunnen blijven, langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen en minder afhankelijk zijn.

Chronische aandoeningen kunnen progressief zijn. Wanneer een patiënt in staat is een groot deel van de zelfredzaamheid te behouden, heeft dit een positieve invloed op de kwaliteit van leven.

Verwijsindicaties kunnen zijn:

• Artrose en andere reumatische aandoeningen, zoals de ziekte van Bechterew
• Chronische pijn, langer dan drie maanden bestaand
• COPD
• Dementie (ook i.c.m. een verhoogd valrisico)
• Fibromyalgie
• Hersenbloeding/herseninfarct (CVA)
• Hypermobiliteit/hyperlaxiteit
• Multiple Sclerose
• Osteoporose
• Progressieve (kyfo)scoliose
• Ziekte van Parkinson