Algemeen

Oefentherapie is het coachen naar gezond en bewust bewegen. We gaan daarbij uit van het dagelijks bewegen en maken u bewust van uw houding en manier van bewegen.

We staan zelden stil bij onze manier van bewegen. De meeste bewegingen verlopen automatisch. Totdat we ergens last van krijgen. Bijvoorbeeld pijn in de schouders bij te lang computeren of pijn in de rug bij de was uit de wasmachine halen. De gewone dagelijkse bewegingen gaan ineens niet zo gemakkelijk meer en belemmeren deze activiteiten. Onbewust past u uw manier van bewegen aan. U kunt deze signalen negeren, u kunt ook contact opnemen met de Oefentherapeut.

Oefentherapie Cesar/Mensendieck is een paramedische behandelmethode. Samen met u wordt gezocht naar de oorzaak van de klachten in relatie met de houding en manier van bewegen. U krijgt oefeningen en houding en bewegingsadviezen mee. Deze kunt u toepassen thuis, op uw werk of tijdens het sporten. U wordt bewust van uw manier van bewegen en krijgt inzicht in de relatie van de klachten ten opzichte van bewegen. Door het veranderen van uw houding- en beweeggedrag leert u om te gaan met de klacht, deze te verminderen en te voorkomen.

groepstherapie
oude-man-met-krukken

Behandeling

De individuele therapie is gericht op het behandelen en voorkomen van klachten op het gebied van houding en beweging. Samen met u kijken we naar uw manier van bewegen tijdens uw dagelijkse activiteiten. Thuis, op het werk of bij sport en hobby. Wat gebeurt er met uw spieren en gewrichten als u zit of loopt? Wat is de invloed van het bewegingsgedrag op de klacht?

In de behandeling heeft u een actieve rol en begeleid ik u bij het veranderen van uw manier van bewegen. Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat u de oefeningen en adviezen voor houding en beweging in uw dagelijks leven toepast.

Mocht u niet naar de praktijk kunnen komen dan is het ook mogelijk om u thuis te behandelen.

De samenwerking met fysiotherapie Fytac betekent dat er extra mogelijkheden zijn om uw hulpvraag te beantwoorden.

Ziektekostenverzekering

Oefentherapie wordt vergoedt vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. In uw polisvoorwaarden kunt u vinden wat uw zorgverzekeraar vergoedt.

Voor kinderen tot 18 jaar worden de behandelingen tot 18x vergoed vanuit de basisverzekering.

Historie van Oefentherapie Cesar

Oefentherapie Cesar is ontwikkeld door Marie Cesar, zij volgde van 1925 tot 1927 de opleiding Mensendieck te Amsterdam. Ze is docent aan de opleiding geweest. Gaandeweg kwam zij tot andere inzichten en ontwikkelde hiermee haar eigen filosofie en bewegingsleer. In 1937 is zij gestart met een eigen opleiding voor oefentherapie Cesar. Eind 1965 trad zij terug van de opleiding Cesar en in 1967 volgde de uitgave van haar boek “De bewegingsleer Cesar, norm en doelstelling”. Op 10 april 1975 overleed zij te Amersfoort.

Haar jongste zoon, Peter Cesar, volgde de opleiding van zijn moeder en was vervolgens als docent verbonden aan de opleiding Oefentherapie Cesar tot zijn pensionering in 1983. Peter Cesar overleed op 17 april 2001.

In 1972 werd het beroep van oefentherapeut Cesar wettelijk erkend onder de wet op de paramedische beroepen.

In 2008 is de directe toegankelijkheid oefentherapie (DTO) ingevoerd

De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) is de beroepsvereniging van oefentherapeuten en telt ongeveer 1700 leden. De VvOCM is in 2004 ontstaan uit een fusie van de Vereniging Bewegingsleer Cesar en de Nederlands Vereniging van Oefentherapeuten Mensendieck.

Oefentherapie Cesar is een bacheloropleiding welke deel uitmaakt van de Faculteit Gezondheidszorg Hogeschool Utrecht. Meer informatie over de opleiding vind je op de website van de Hogeschool Utrecht: www.hu.nl

senior-oefening-plank