Samenwerken

Samenwerken: Wij vinden het belangrijk om samen te werken met partners en andere partijen. We kunnen veel van elkaar leren en krijgt u de beste zorg!  We werken samen met:

Samenwerking

Oefentherapie Kampen werkt samen met thuiszorgorganisaties in Kampen en IJsselmuiden en met fysiotherapie Fytac. Deze samenwerkingen betekenen dat we van elkaar leren en er veel mogelijkheden zijn om uw hulpvraag te beantwoorden.
Oefentherapie Kampen is aangesloten bij de beroepsvereniging voor Oefentherapeuten (VvOCM) en lid van onderstaande netwerken. De kwaliteit wordt geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP). De kennis wordt actueel gehouden en krijgt de beste zorg!