Geriatrie Oefentherapie

Bewegen is gezond voor mensen van alle leeftijden.  Juist als het lastiger is dan vroeger wordt het ook belangrijker. Bij Geriatrie-oefentherapie ligt de nadruk van de behandeling op het zo lang mogelijk kunnen blijven functioneren in de eigen omgeving, ondanks de aanwezigheid van een of meerdere ziekten. De kwaliteit van leven wordt vooropgesteld. Er is 
aandacht voor het behouden en optimaliseren van veerkracht, gezonde leefstijl en eigen regie en zelfmanagement.

De geriatrie-oefentherapeut denkt mee met allerlei problemen die kunnen spelen. Het gaat hierbij niet alleen om de lichamelijke problemen maar bijvoorbeeld ook om een overbelasting van de mantelzorger. De geriatrie-oefentherapeut is op de hoogte van de sociale kaart en kan, indien nodig, doorverwijzen naar andere zorgverleners.

Voorbeelden van aandoeningen die vaker bij ouderen voorkomen zijn onder andere:
  • Verminderen van spierkracht in bijv. handen, armen, benen
  • Balans en evenwicht problemen
  • Artrose of slijtage
  • Osteoporose
  • Hart- en vaatziekten
  • CVA
  • Etalage benen
  • COPD of snel buiten adem zijn.

Neem contact op en maak een afspraak