Algemeen

Pijn is nuttig. Pijn waarschuwt u dat er in uw lichaam iets niet in orde is. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Dit soort pijn gaat meestal vanzelf weer over. Pijn kan echter chronisch worden. Dat is het geval als pijnklachten langere tijd aanhouden, terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is. Deze pijn heeft geen waarschuwingsfunctie meer. Het gaat als het ware een eigen leven leiden met vaak negatieve gevolgen voor het dagelijks leven. Zo kan het zijn dat u bepaalde bewegingen gaat vermijden uit angst voor pijn. Of u bijt zich juist door die pijn heen, wat op termijn niet is vol te houden

Een behandeling wordt gestart met het in kaart brengen van de oorzaken van uw pijn, uw ervaring van de pijnklachten en hoe u hiermee omgaat. Vervolgens worden haalbare doelen opgesteld. Iedereen heeft zijn eigen doelen. Tijdens de oefentherapie leert u vaardigheden om deze opgestelde doelen te bereiken. Door het terugvinden van het vertrouwen in uw eigen lichaam ervaart u hoe u uw dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken. Activiteiten zoals werk, sport en bezigheden met familie en vrienden. Zodat u – en niet uw pijn – uiteindelijk uw leven bepaalt.

Netwerk Chronische Pijn

De praktijk is aangesloten bij het landelijk Netwerk Chronische Pijn. Een netwerk van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck die allen volgens dezelfde behandelprotocol werken.

Kijk voor meer informatie op Netwerk Chronische Pijn