Deskundig

In het centrum van Kampen, aan de Boven Nieuwstraat 116 vindt u mijn praktijk voor Cesar Oefentherapie.
Bij het sportcentrum Argendos en Fysiotherapie Fytac.

Sinds 1985 ben ik al werkzaam als oefentherapeut. In 2012 heb ik mijn bachelor of health gehaald. Hierna ben ik doorgaan studeren en heb in 2014 de master chronische ziekten MPt behaald.

Lees hier over de ervaringen van cliënten

Specialisaties

vera

Vera Schoorlemmer

In 1986 ben ik afgestudeerd aan de Opleiding Oefentherapie Cesar te Den Dolder. Een jaar later ben ik begonnen in de gelijknamige praktijk in Kampen. De eerste jaren heb ik mijn kennis vooral verdiept in de richting van Kind en Motoriek. Later, in 2001, zijn de praktijkactiviteiten uitgebreid met bedrijfsoefentherapie In 2012 heb ik de Bachelor of Health gehaald, waarna ik de masteropleiding Master Chronische Ziekten (MPt) heb gevolgd. Deze opleiding heb ik In 2014 goed afgerond. De richtingen waarin ik me tijdens deze opleiding vooral heb verdiept zijn neurologie en geriatrie. De afsluitende thesis heeft als titel “pijneducatie, wat werkt, wat niet. Een kwalitatief onderzoek naar waar pijneducatie aan moet voldoen om aan te sluiten bij een patiënt met chronische pijnklachten en beperkte gezondheidsvaardigheden”.

In de loop der jaren heb ik me gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische ziekten. In het bijzonder neurologische aandoeningen waaronder de ziekte van Parkinson en de ouder wordende mens (geriatrie). Een ander specialisme is het behandelen van mensen met chronische pijnklachten en chronische vermoeidheid.

De kennis en ervaring die ik in de eerste jaren van mijn praktijk heb opgedaan is nog steeds goed in te zetten. Het verbeteren van de schijf- en fijne motoriek bij onder andere Parkinson patiënten. Arbeid specifieke taken als het gaat om jongere mensen met een chronische ziekte die nog geheel of gedeeltelijke in het arbeidsproces zitten.

Naast de werkzaamheden in de praktijk ben ik voorzitter van het Netwerk Chronische Pijn, regio Zwolle en voorzitter van het ParkinsonNet oefentherapie/fysiotherapie regio Zwolle. En begeleid ik regelmatig stagiaires van de opleiding Oefentherapie Cesar van de Hogeschool Utrecht.

Kwaliteitsregister

Ik ben ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Dit houdt in dat ik beschik over actuele kennis en ervaring, voldoe aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg) en voldoe aan de eisen zoals deze zijn gesteld door de beroepsgroep. Daarnaast ben ik lid van de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck (VvOCM).
Registratie

Kwaliteitsregister Paramedici        39901119994

Kamer van Koophandel                08198161

Up-to-date

Om de kennis optimaal te houden volg ik verschillende na-en bijscholingen. Daarnaast ben ik actief bij Intercollegiaal Overleg Cesar (IOC) en mono- en multidisciplinair overleg Chronische Pijn en Parkinson. Ik ben daardoor van de laatste ontwikkelingen en van recente wetenschappelijke inzichten op de hoogte en pas dit toe in de behandeling.