De ziekte Parkinson

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening. Er kunnen problemen ontstaan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Bekende verschijnselen van Parkinson zijn beven (tremor), pijnlijke spierstijfheid, moeite met ‘automatisch bewegen’ en een starre gezichtsuitdrukking. Veel patiënten lopen voorovergebogen en met kleine schuifelende pasjes. Gewone handelingen zoals knopen dicht doen, een jas aantrekken of het omdraaien in bed gaan vaak moeizaam. Bij het opstaan uit een stoel, draaibewegingen of het ontwijken van obstakels kunnen er evenwicht en start- en stopproblemen ontstaan. Na het in kaart brengen van de hulpvraag en het lichamelijk onderzoek worden doelen opgesteld die voor u haalbaar zijn. Iedereen heeft andere doelen. Van weer kunnen omdraaien in bed tot weer ontspannen kunnen wandelen of zo lang mogelijk kunnen blijven werken.

ParkinsonNet

De praktijk is aangesloten bij het ParkinsonNet: een multidisciplinair netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van Parkinsonpatiënten. Vanuit hun eigen deskundigheid bundelen zij hun kennis en laten ze deze aansluiten bij de hulpvraag van de patiënt. Er wordt behandeld volgens de Europese multidisciplinaire richtlijn Parkinson.

Kijk voor meer informatie op www.ParkinsonNet.nl